Velkommen til

På dette website er der adgang til KOLORIT-i-bøger samt til forskellige elev- og lærerresurser knyttet til Kolorit-bøgerne.

Nu kan i-bogen også bruges på tablets

Under 'Din i-bog' kan du åbne en udgave af i-bøgerne, som kan køre på alle platforme – uafhængigt af Flash og lignende teknologier.

 

Nogle af de tilknyttede resurser er Flash-baserede. De kan bruges på IWB, computer og tablet (undtaget iPad). Der findes dog apps, der gør det muligt at bruge de Flash-baserede resurser på iPad.

Om KOLORIT

Kan KOLORIT leve op til krav om høj faglighed, fordybelse, forståelse og færdigheder?

Kolorit giver forslag til, hvordan nye faglige begreber og metoder introduceres, så eleverne er aktive i udviklingen og forståelsen af dem. Opgaver og øvelser på forskellige niveauer sikrer, at eleverne opnår og automatiserer færdigheder. Længere sammenhængende forløb giver plads til faglig fordybelse, og du undgår at skulle introducere nye opgaver og aktiviteter mange gange i løbet af en time.

Kan KOLORIT leve op til kravene om, at matematik skal kunne bruges til noget og være vedkommende?

Kolorit arbejder med faglige forløb, hvor forskellige anvendelser ind-drages. Projektforløb opfordrer eleverne til at gå på opdagelse i verden omkring dem. På den måde oplever eleverne, at de kan bruge matematiske færdigheder i forskellige situationer i hverdagen.

Kan KOLORIT tage højde for, at der i en klasse er op til 28 elever med forskellige interesser, behov og faglige forudsætninger?

Kolorit giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så ikke alle elever arbejder med det samme på samme tid. Kolorit veksler mellem individuelle og gruppeorganiserede opgaver. Det giver plads til, at du kan differentiere din undervisning og udfordre elevernes forskellige behov.

Kan KOLORIT leve op til forventningerne om, at eleverne skal kommunikere med og om matematik og kunne løse problemer?

Kolorit lægger op til, at eleverne udveksler erfaringer og taler sammen om løsninger og metoder. Dialog, problem-løsning, åbne opgaver og brug af konkrete materialer sikrer, at eleverne er aktive i opbygningen af deres matematiske kompetencer og færdigheder.

Kan KOLORIT leve op til de bindende trinmål?

Kolorit har faglige forløb i en progression, der er tilpasset de bindende trinmål.

Kan KOLORIT leve op til kravene om anvendelse af it?

Kolorit inddrager it som et værktøj til både problemløsning, eksperimenter, automatisering og kommunikation.

 

 

Herunder finder du elevmaterialer til Kolorit.

8. klasse

8. klasse - Kopiark

Kopiark, der knytter sig direkte til arbejdet med kapitlet `Pythagoras og pythagoræerne´.
 

8. klasse - links og faglig artikel

Links, der kan anvendes i arbejdet med en række af grundbogens kapitler.
`Faglig læsning i matematik´ er en artikel, der beskriver, hvordan man kan arbejde med den faglige læsning i matematikundervisningen.
 

9. klasse

9. klasse - Kopiark

Kopiark, der knytter sig direkte til arbejdet med kapitlet `Algebra´.
Kopiark 26 i farver.
 

9. klasse - links

Links, der kan anvendes i arbejdet med en række af grundbogens kapitler.
 

9. klasse - Rettelser til Kolorit 9 Grundbog og Kopimappe

Rettelser af enkelte sider til Kolorit 9 Grundbog, 1. udgave samt rettelse til
Kolorit 9 Kopimappe.
 
 

 Herunder finder du lærermaterialer til Kolorit.

Udskoling (7.-9. kl.)

7. klasse - facitliste til kopimappen

 

7. klasse - Tema: Svømning

Links og faktuelle oplysninger, der kan anvendes i arbejdet med temaet: Svømning.
 

8. klasse - Lærerens bog

Kolorit 8 - Lærerens bog kan købes på gyldendal-uddannelse.dk.
 

8. klasse - Kopiark

Kopiark, der knytter sig direkte til arbejdet med kapitlet `Pythagoras og pythagoræerne´.
 

8. klasse - links og faglig artikel

Links, der kan anvendes i arbejdet med en række af grundbogens kapitler.
`Faglig læsning i matematik´ er en artikel, der beskriver, hvordan man kan arbejde med den faglige læsning i matematikundervisningen.
 

9. klasse - Lærerens bog

Lærerens Bog til 9. klasse kan købes på gyldendaluddannelse.dk

Kolorit 9 - matematik lærerens bog består af en indledning og en side-til-side vejledning.

I indledningen gives en beskrivelse af opbygningen i grundbogen, herunder hvordan der arbejdes med målsætning og evaluering.
Side-til-side vejledningen til hvert kapitel indeholder:

- introduktion til hvert kapitel med en oversigt over kapitlets centrale faglige begreber og en huskeliste med oversigt over de hjælpemidler, som eleverne kan få brug for. På siden kan læses om de overordnede overvejelser omkring arbejdet med kapitlet, samt hvilke kompetencer der især er mulighed for at sætte fokus på.

- vejledning til de enkelte af hvert kapitels sider, herunder forslag til organisering og differentiering. På siderne findes facit til opgaverne i grundbogen og henvisning til sider i Kolorit 9 - matematik kopimappe, der knytter sig til arbejdet med den aktuelle side i grundbogen.

Til Kolorit-systemet er knyttet en hjemmeside www.kolorit.gyldendal.dk.
På hjemmesiden findes der oversigter over, hvilke Forenklede Fælles Mål der er sat op for arbejdet med de enkelte kapitler.

Til lærerens bog hører:
Kolorit 9 - matematik grundbog
Kolorit 9 - matematik kopimappe

 

9. klasse - filer til Excel

Filer, der henvises til i Kolorit 9 Grundbog eller Kolorit 9 Kopimappe.
 

9. klasse - Kopiark

Kopiark, der knytter sig direkte til arbejdet med kapitlet `Algebra´.
Kopiark 26 i farver.
 

9 klasse - facitliste til kopimappen

 

9. klasse - links

Links, der kan anvendes i arbejdet med en række af grundbogens kapitler.
 

9. klasse - Rettelser til Kolorit 9 Grundbog og Kopimappe

Rettelser af enkelte sider til Kolorit 9 Grundbog, 1. udgave samt rettelse til Kolorit 9 Kopimappe.
 
 

Kolorit og Planlæggeren

Nu har du mulighed for at bruge det digitale værktøj, Planlæggeren, i forbindelse med din forberedelse af undervisningen. Med Planlæggeren kan du hurtigt få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål fra Forenklede Fælles Mål der er knyttet til kapitlerne i Kolorit. Med Planlæggeren kan du sammensætte kapitlerne i din egen årsplan, så det passer til dig og dine elever. Du vil samtidig få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål der er i spil i din planlægning.

Læs mere om hvordan du bruger Planlæggeren og tilrettelægger din årsplan. Klik her.

 
Gratis prøvelogin

Få et prøvelogin nu
Prøveperioden er 30 dage.